Kalendarium

  1. Dziękuję gorąco za tegoroczną pomoc w uroczystościach maryjnych w Lublinie (3 lipca), Wąwolnicy (2  i 3 września) oraz w Chełmie (7 i 8 września).

3, 10, 17 lutego 2018 – kurs dla kandydatów na szafarzy

24 lutego 2018 – 25lecie ustanowienia nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w archidiecezji lubelskiej (Msza św. w archikatedrze godz. 10.30; spotkanie formacyjne Caritas);

29 marca 2018 – Msza Krzyżma w archikatedrze godz. 10.00.

  1. Rekolekcje 2017 – obowiązkowe dla wszystkich Szafarzy:

W tym roku przewidziane są cztery terminy rekolekcji, które będą odbywały się w dwóch miejscach (w Nałęczowie i Dąbrowicy) łącznie będzie pięć możliwości odbycia rekolekcji – według następującego porządku:

3-5 listopada – Nałęczów – I turnus

10-12 listopada – Nałęczów – II turnus

17-19 listopada – Nałęczów i Dąbrowica – III turnus

24-26 listopada – Dąbrowica – IV turnus