Rekolekcje dla szafarzy AD 2018

Terminy rekolekcji:

23-25 paździenika – Nałęczów – I turnus

26-28 października – Nałęczów – II turnus

16-18 listopada – Nałęczów – III turnus (brak miejsc!!!)

09-11 listopada – Dąbrowica – IV turnus (brak miejsc!!!)

16-18 listopada – Dąbrowica – V turnus

 

RAMOWY PROGRAM REKOLEKCJI
DLA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚW.

Piątek

19.00 – Kolacja

20.00 – Spotkanie organizacyjne, a bezpośrednio po nim Liturgia Godzin – Nieszpory z katechezą

 

Sobota

8.00 – Liturgia Godzin – Jutrznia z rozważaniem

8.30 – Śniadanie

9.30 – Katecheza

11.00 – Katecheza

12.30 – Obiad

15.15 – Liturgia słowa, rachunek sumienia, wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz sakrament pokuty i pojednania

17.00 – Eucharystia z homilią

18.00 – Kolacja

19.00 – Liturgia Godzin – Nieszpory

Niedziela

8.00 – Liturgia Godzin – Jutrznia z rozważaniem

8.30 – Śniadanie

9.30 – Katecheza

11.00 – Eucharystia z homilią

12.00 – Obiad i zakończenie rekolekcji

Program niniejszy na poszczególnych turnusach może się nieco różnić stosownie do potrzeb i okoliczności.