25 lat nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w archidiecezji lubelskiej

20 lutego 1993 roku arcybiskup Bolesław Pylak ustanowił pierwszą grupę mężczyzn, którzy w naszej archidiecezji podjęli funkcję nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Przez 25 lat posługa szafarzy na stałe wpisała się w liturgię sprawowaną w naszych parafiach oraz a wiele wydarzeń o charakterze ogólnodiecezjalnym. W tym czasie ponad 600. mężczyzn oraz osób konsekrowanych śpieszyło by nieść Chrystusa eucharystycznego do chorych, a także pomagać kapłanom w udzielaniu Komunii św. w czasie mszy  św.

Wdzięczni za dar tego posługiwania pragniemy 24 lutego o godz. 10.30 uczestniczyć we mszy św. w archikatedrze, aby pod przewodnictwem abpa Stanisława Budzika dziękować Bogu za ten wielki dar. Po zakończonej mszy w auli „Domu Nadziei” Caritas, al. Unii Lubelskiej 15, odbędzie się spotkanie formacyjne połączone z konferencją ks. prof. Bogusława Miguta oraz agapa.

Zapraszając wszystkich szafarzy na wspólne świętowanie proszę o potwierdzenie swojego udziału w części formacyjnej na adres szafarze.lublin@gmail.com