RAMOWY PROGRAM REKOLEKCJI DLA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚW.

Piątek

19.00 – Kolacja

20.00 – Spotkanie organizacyjne, a bezpośrednio po nim Liturgia Godzin – Nieszpory z katechezą

Sobota

8.00 – Liturgia Godzin – Jutrznia z rozważaniem

8.30 – Śniadanie

9.30 – Katecheza

11.00 – Katecheza

12.30 – Obiad

15.15 – Liturgia słowa, rachunek sumienia, wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz sakrament pokuty i pojednania

17.00 – Eucharystia z homilią

18.00 – Kolacja

19.00 – Liturgia Godzin – Nieszpory

Niedziela

8.00 – Liturgia Godzin – Jutrznia z rozważaniem

8.30 – Śniadanie

9.30 – Katecheza

11.00 – Eucharystia z homilią

12.00 – Obiad i zakończenie rekolekcji

Program niniejszy na poszczególnych turnusach może się nieco różnić stosownie do potrzeb i okoliczności.